Jedinstveni informacioni sistem (JIS) Komunalne milicije

Jedinstveni informacioni sistema (JIS) Komunalne milicije predstavlja savremeno rešenje koje omogućava efikasnije i sveobuhvatnije upravljanje poslovnim procesima korisnika sistema. Sistem omogućava objedinjeno vođenje, praćenje i upravljanje svim strukturama u okviru samih procedura rada, bolje informisanje i kontrolu poslovnih procesa.

 

Sistem se sastoji iz dve funkcionalne celine – hardverske infrastrukture i aplikativnog dela sistema, koje se međusobno prepliću i dopunjuju i koji kao rezultat svog rada daju integrisani sistem koji harmonično obezbeđuje sve predviđene funkcionalnosti.

Saznajte više