O kompaniji

Suprabit DOO je privredno društvo za razvoj aplikativnih rešenja za automatizaciju, optimizaciju i povećanje efikasnosti poslovanja, osnovano 2019. godine. Kompanija je nosilac konzorcijuma koji je uspešno implementirao Jedinstveni informacioni sistem (JIS) u okviru gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za poslove komunalne milicije, kako bi se uspostavila nova efikasnija i fleksibilnija poslovna organizacija.

Osnovna delatnost je računarsko programiranje. Kompanija je nastala kao izdvojena celina nakon višegodišneg iskustva u oblasti informacionih tehnologija, razvoja softvera, implementacije inteligentnih transportnih sistema, mobilne telefonije itd.

Tokom 2020. godine, kompanija angažuje tim inženjera i programera koji su napravili prototip pametnog uređaja za odlaganje ambalažnog otpada, sa idejom da se ovaj proces na inovativan i savremen način približi građanima. Iz te ideje je nastao proizvod koji je nazvan „Reciklomat“.

Zanima vas da saznate nešto više o našim uslugama?

Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo sve potrebne informacije.