Reciklomat

Tehnologija koja na inovativan i zanimljiv način donosi korist i pojedincu i društvu i životnoj sredini!

Reciklomat je pametna mašina za prikupljanje ambalažnog otpada koji ima mogućnost prepoznavanja četiri vrste ambalažnog otpada:

  • Plastičnih (PET) flaša,
  • Staklenih flaša
  • Tetra Pak ambalaže
  • Aluminijumske ambalaže (limenki).

Reciklomat je „stand-alone“ mašina koja se postavlja na javnim površinama. Kada Korisnik ubaci ambalažu, elektronski sistem prepoznavanja skenira ambalažu i procenjuje koja je vrsta u pitanju, praveći razliku između tipova ambalaže. Ukoliko je ubačeni predmet adekvatne vrste i pogodan za reciklažu, uređaj ga prihvata i šalje u sekciju za skladištenje. Ako ubačeni predmet nije adekvatan, reciklomat ga vraća Korisniku. Građani koji recikliraju mogu biti nagrađeni birajući po unapred utvrđenim načinima nagrađivanja.

Preuzmi brošuru za Reciklomat

Šta omogućuje Reciklomat

Očuvanje prirode
Umesto u prirodi, izuzetno velike količine otpada naći će se u procesu i nakon reciklaže biti ponovo iskorišćene kao nove sirovine uz sekundarne pozitivne efekte kao što su drastične uštede energije.

Profitabilan biznis model
Elegantan i izuzetno efikasan mehanizam za sakupljanje i usmeravanje reciklažnog otpada Vašu organizaciju čini društveno odgovornom, donosi značajan profit, kao i pozitivan imidž medu korisnicima.

Pogodnost za korisnika
Reciklomat svakog korisnika nagrađuje za ubačeni reciklabilni otpad. Time se stimuliše reciklaža kao važan civilizacijski čin, a korisnik pored moralne satisfakcije ostvaruje i ličnu korist.

Pogodnosti Suprabit Reciklomata

Prepoznavanje 4 tipa ambalaže

Iako u svetu postoje mašine koje koriste sličan mehanizam, naš proizvod je prvi uređaj ovog tipa u svetu koji pored plastičnih (PET) flaša, staklenih flaša i aluminijumske ambalaže (limenki) prihvata i Tetra Pak ambalažu.

Monitoring popunjenosti

Reciklomat je opremljen senzorima za pracenje popunjenosti koji omogućuju daljinsko praćenje količine ubačene ambalaže u realnom vremenu

Mobilna i web aplikacija

Reciklomat omogućava praćenje svih relevantnih podataka u realnom vremenu putem web aplikacije

Analitika podataka o korišćenju

Mogućnost izrade raznih izveštaja o prikupljenim količinama ambalažnog otpada

Mogućnost uvođenja loyalty programa

Reciklomat može da prikuplja poene na loyalty karticama korisnika, da ih iznenadi i nagradi u akcijama koje kompanije osmisle, da ih okupi u podršci važnom cilju u okviru kampanja za društveno odgovorno poslovanje