NAZIV PROJEKTA
Jedinstveni informacioni sistem (JIS)

NOSILAC PROJEKTA
Komunalna milicija Beograd

DETALJI
www.komunalnamilicijabeograd.rs

Saznajte više